Längs med sträckan Nikkaloukta – Abisko, finns sju stycken meditationsplatser utmärkta med stora stenar med ingraverade budskap. Det är citat av Dag Hammarskjöld och sträckan som även är en Pilgrimsled är utmärkt som Dag Hammarskjöldsleden.

Idag har jag fritt formulerat mig efter ett tankar och hopkok avag fick efter att ha läst Vägen valde dig. Ärkebiskop K. G. Hammar har skrivit ned sin tolkning av  stenarnas budskap i skriften Vägen valde dig. Meditationsplatserna är väl valda och återfinns på en av världens vackraste vandringsleder och varje sten vakar över sitt eget guldkorn av Kungsleden. Jag tycker stenarna står där med en bra och väldigt viktig påminnelse till oss. Stanna, reflektera och uppskatta just den här sekunden – just den här platsen. Någonting vi lätt springer förbi i det prestationsinriktade och resultatorienterade mindset vi har idag. Följande sju strofer finns ingraverade på stenar längs med Kungsleden:

1. Den längsta resan är resan inåt Första stenen vill att vi ska se livet som en resa, att vi ska våga ta klivet ut i det okända – lämna det trygga bakom oss och gå i den riktning hjärtat önskar.

2. Ödmjukheten inför blomman i trädgränsen öppnar vägen upp på fjället Den andra stenen vill lära oss att uppskatta det vackra i det lilla.

3. Men från bortom fyller något mitt väsen med sitt ursprungs möjlighet Den tredje stenen vill att vi kliver utanför vår egen fyrkantiga box och accepterar att saker och ting kan ha runda former, former som kanske går utanför de vi själva satt upp, ett sätt att öppna upp oss för någonting okänt.

4. Ödmjuk och stolt i tro: det är att leva detta att i Gud är jag intet men Gud är i mig Den fjärde stenen handlar om att släppa taget, våga förlora kontrollen – först när vi inte försöker styra livet med järnhand kommer vi känna äkta glädje och lycka – det kommer med automatik när vi inte håller greppet så hårt.

5. Insatsen söker oss, inte vi insatsen Den femte stenen handlar om självdistans – att vi inte kan utgå från oss själva som medelpunkt utan se oss som en del av en större helhet. Tanken är att sätta sig i ett historiskt sammanhang – världen har funnits länge utan människor och jag har som individ inte kommit hit för att avsluta eller lösa någonting – däremot ska jag fundera över min uppgift att fylla och människor i min omgivning att relatera till och att älska.

6. Livet har värde endast genom sitt innehåll – för andra Den sjätte stenen handlar om en överväldigande ensamhet och att våga älska – för det är enkelt att älska en teori som ett projekt, en livsuppgift eller hela mänskligheten – men det är svårare att våga älska en annan människa, en enda hjärtevän. Men kärlek kan inte existera av sig själv – den kräver övning, mod och tillit för att finnas till.

7.  I din vind. I ditt ljus. Hur smått allt annat, hur små vi – och lyckliga i det som ensamt är stort. Den sjunde, och sista, stenen handlar om att knyta samman alla de stora intrycken och låta oss uppfyllas av det som är runt omkring oss. Att stanna i medvetenheten om det som omfamnar mig och skapar lycka.

Dag Hammarskjölds väg går mellan Abisko och Nikkaloukta. Det är en ny pilgrimsväg som bygger på en väldigt gammal tradition. Umeå Stift har satt upp 7 stycken stenar på väl utvalda platser längst med leden, med inskriptioner från Dag hammarkjöld.

karta-dag-hammarskj

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara