I rapporten Mer friluftsliv – Fakta om friluftslivets positiva effekter som Svenskt Friluftsliv tagit fram kan vi läsa om den fantastiska effekt naturen har på våra kroppar i termer av att öka mental- och fysisk hälsa.  Där lär vi oss bland annat att hela 90 procent av svenskarna upplever att friluftsliv gör vardagen mer värdefull och att det är viktigt för hälsan.

Foto: Lousie Forslycke Garbergs

Ju oftare desto bättre.

Forskning visar att personer som bor nära grönområden oftare kommer ut i naturen. De personer som ofta besöker grönområden känner sig mindre stressade. Sambandet gäller oavsett kön, ålder, social- och ekonomisk position i samhället.

Det här händer i kroppen
Efter bara 5 minuter i skogen går pulsen och blodtrycket i kroppen ned och stresshormonerna i blodet minskar. Att vara i naturen ger distans till vardagens krav och måsten. Den annorlunda miljön utanför staden får ta upp våran uppmärksamhet.

Att vara i naturen hjälper oss både att minska pågående stress och att hantera och buffra för framtida stress.

Hjärnans tillväxt är beroende av att stimuleras med det som finns i naturen. Hörsel. Syn. Känsel. Att känna vinden, höra fåglar, se blommornas färger.

Mer än bara motion
Friluftsliv och att vara i naturen kan ske av många anledningar. Till vardags visar undersökningar att Svenskar beger sig till naturen för fysisk aktivitet och motion. Under helger och längre ledigheter ligger fokus istället på avkoppling och samvaro. Visste du att 94 procent upplever att naturen hjälper dem bli harmoniska och avspända?

Friluftsliv förbättrar livskvaliteten
Undersökningar visar att 80 procent av svenskarna tycker att vistelse i skogen och naturen är avgörande för deras identitet och livskvalitet. Bara 4 prcent svarade att det saknar betydelse.

Naturen ger oss själslig styrka.

Många liknar känslan av att vara i naturen med en nästintill religiös upplevelse. I naturen finns något som är större än oss individer, vi som människor är små och i det finns en styrka som vi känner.

Friluftslivet ger perspektiv på oss själva och livet.

Det kan uttryckas som att vi lättare känner kontakt med tillvarons samanhang i naturen.

Så påverkas hälsan av friluftsliv
– Stärker skelettet
– Ökad muskulatur och rörlighet
– Motverkar övervikt
– Förbättrar sömnkvaliteten
– Motverkar ångest och depression
– Ökar motståndskraften mot infektioner
– Stresstoleransen höjs
– Motverkar ensamhet
– Minskar risk för hjärtåkommor
– Bättre koncentrationsförmåga
– Ökad motorik

Bättre samhällsmedborgare
Att vistas ute i naturen gör att vi börjar förstå naturens samspel. Exempelvis vandring tar oss ofta förbi höjdpunkter som visar vår historia, kultur och traditioner. Det skapar nationell identitet. När vi känner att vi är en del i naturen så vill vi också kämpa för att ta hand om den och bevara den.

Författare Angeliqa

1 Kommentar

Kommentera

Spara