Idag fanns jag på plats under AdventureEDU, ett affärsutvecklingsprogram i regi av Adventure Travel Trade Association, som bjudit in 70 representanter från Sveriges bästa naturturismföretag. De kommer att träffas i tre dagar på Stadshotellet i Västerås och syftet är att utbilda och utveckla branschen. Åsikterna här speglar inte nödvändigtvis mina egna. Under dagen har Visit Sweden presenterat sin nya kommunikationsstrategi inom ramen för hållbar natur- och ekoturism och Svenska Ekoturismföreningen har presenterat en nationell strategi. Det handlar om globala trender för naturturism, hur Sverige kan nå ut globalt och hur vi tillsammans kan skapa långsiktigt hållbara äventyrsprodukter som attraherar.

3 trender och förslag som diskuteras på Ekoföreningens intiativ just nu:

Dagen beröre hur vi behöver hitta bättre samverkan mellan olika intressenter, hur vi gemensamt pratar om Sverige, hur vi säkrar komptensförsörjningen i branschen och ser till att det är möjligt för fler att kunna livnära sig på näringsivsverksamhet kopplat till naturturism. Att initiativet till AdventureEDU tas är jätteviktigt för att börja skapa branchstandard, byta erfarenheter och lärdomar och inte minst för att hänga med i utvecklingen.

Jag har bloggat på plats från Stadshotellet under dagen.

1. Den samiska kunskapsbanken: ”Ta tillvara på samernas kunskap och tradition”

Vi behöver diskutera hur naturturismen kan utvecklas tillsammans med de som redan idag finns i naturen, som samer, markägare och bönder. Vi måste alla komma överrens tillsammans. – Den samiska kulturen är bland det bästa vi kan visa upp för omvärlden. Om vi inte tar tillvara på den så är det som att såga av den gren vi vilar på. Utan rennäring finns inte samer och då går stora värden förlorade. Vi behöver lära oss mer av och om det osynliga folket. Vi har ett urfolk här i Sverige som folk i allmänhet inte vet så mycket om och det är synd för det finns så mycket kunskap hos dem om hur man kan ta tillvara på naturen. ”Den samiska kunskapsbanken”. Halva Sveriges yta täcks av renbetesområde och det finns många idéer om produkter, anläggningar och turism – men det skapar problem om man inte har dialog med samerna. Prata med samerna först så klaras ett samarbete ut från början.

Deltagarna hade workshop och diskuterade sin syn på dessa frågor utifrån hur deras vardag ser ut.

2. Samordnad Naturturism: ”Vi behöver kommunicera våra styrkor till omvärlden”

Naturturismen är idag inte erkänd som en näring. Vi behöver ta fram marknadsstyrda produkter och leverera det som marknaden efterfrågar. Men det gälller också att vara försiktig så att inte kreativiteten stryps. För Ishotellet är ett exempel på en naturturismprodukt som inte har efterfrågats på förhand av marknaden men som det idag finns ett behov av och som har en efterfrågan nu när marknaden vet att produkten finns. Det är inte storstäderna i Sverige som drar turism – utan det är naturen som är en reseanledning. Det är tack vare Sveriges fantastiska natur som folk vill komma hit. Men naturen i sig är ganska meningslös – någon måste se till att det händer någonting. Frågan är hur vi kan skapa en ny affärsmodell för turismen i Sverige.

Fakta om Turism i Sverige:

  • De flesta turisterna i Sverige bor på Hotell i andra hand studgor eller hyrda lägenheter.
  • Det finns 60 % fler utländska besökare nu än för 5 år sedan.
  • Sysselsätttningen har växt 35 %.
  • Naturturismen omsätter 260 miljarder årligen.
  • 112 miljarder är internationella exportintäkter.

Branchen behöver samordnas för att kommunicera en gemensam bild globalt. Vi i Sverige sticker ut när det kommer till säkerhet, trygghet och hållbarhet, det måste vi också bli mycket bättre på att berätta för omvärlden.

Exempel på när Allemansrätten hindrar näringsverksamhet i naturen:

Allemansrättsfrågan i förhållande till näringslivsfrågor. Exempelvis en näringslivsidkare som säljer svampsafari till turister – han rekar efter svamp dagen innan – men kan på väg ut med sin grupp möta en svampplockare med full korg och går därmed miste om affärsmöjlighet. För han har misst sitt erbjudande – och kan inte längre sälja svamsafari.

3. Strategi för Svensk Naturturism: ”Det behöver finnas bättre villkor och lönsamhet”

Vi vet idag att naturturism är en viktig reseanledning för turister som kommer till Sverige, det behövs en strategi och besöksfrågor behöver prioriteras högre av samhället. Det finns idag stora potential för besöksnäringen att växa men det behöver finnas bättre villkor och högre lönsamhet. Det anses vara svårt att anställa i sitt företag,momsregler, bristande resegaranti och strandskydd är exempel på krångliga vilkor som gör det otillgängligt och svårt att livnära sig på naturturism i Sverige.

Svenska Ekoturismföreningen vill nu skapa en strategi som behandlar:

  • Tillgång till vild och vacker natur. Hur naturturism kan bedrivas i skyddad natur, hur verksamhet bedrivs på annans mark, hur exklusivitet hanteras och allemansrätten. Det handlar i praktiken om att hitta samverkan mellan markägare och de som bedriver verksamhet med turism på annas mark. Vad behöver företagen tänka på och hur ska de kommunicera bättre? Får grupper som betalar mycket stänga ute andra för att garantera exklusivitet?
  • Lönsamhet och växtkraft. Hobby- och livsstilsföretag slår idag ut de som försöker leva på näringen. Moms och skatter gör att företag inte börjar anställa och det behöver utvecklas smartare tjänsteproduktioner via de digitala möjligheter som finns idag.
  • Hur marknadsförs Sverige? Traditionellt har Sverige marknadsfört för sina storslagna vyer och allemansrätten. Men de här aspekterna skapar inte nya jobb – det gör att många kommer hit utan att spendera nästan några pengar alls. Vad som istället borde lyftas fram bättre är vilka möjligheter det finns i form av paketresor, boenden och guidade turer. Idag är det väldigt svårt för utländska turister att hitta paketlösningar för sin vistelse i Sverige.
  • Stabil Infrastruktur: Kompetensförsöjningen på sikt för branchen måste säkras. Idag pratas det om att lägga ned de guideutbildningar som finns på skolor runt om i landet. Samtidigt behöver det även i framtiden finnas kompetent arbetskraft. Det behöver finnas möjlighet för fortbildning för de som är yrkesverksamma och en nationell kompetens. De senaste decenierna har det florerat ett tjugotal olika kvalitetsmärkningar i branchen, många av dem inte aktuella idag – hur kan det skapas något som är hållbart på sikt.

VISIT SWEDEN – Naturturismprogrammet 2016 (Hur vi kommunicerar)

Jenny på Visit Sweden jobbar med internationell Kommunikation om Sverige och hennes jobb är att attrahera utländska besökare och skapa en längtan till Sverige. Nu sker satsning på hållbar natur- och ekoturism. Har tittat på internationella trender på vad som påverkar naturturism och resande. Man ser att turister vill investera i en hälsosam livsstil både med det man köper (kläder) och i upplevelser (resande). Sverige har ett stort potential i kombinationen natur och kultur.

Öppenhet, nytänkande, äkthet och omtänksamt är sveriges styrkor som naturdestination.

Sveriges styrka finns i det jordnära, genuina, långvariga. Kravlöshet och respekt är ord som definierar vår gemensamma relation till naturen. Jämförelser kan göras med andra länder. Norge marknadsför det utmanande där människan är litet i det stora med naturen som kuliss. Österriket har tillrättalagd natur, Kanada har äventyr och svårtillgänglig vildmark. Finland har svår och mystisk vildmark. Sverige däremot har en tillgänglig natur som finns i vår livsmiljö. Där sticker vi ut.

”Vi växer upp i naturen och den följer med oss genom hela livet”

Vad har du för tankar och funderingar om punkterna i strategin som just nu diskuteras av yrkesverksamma inom naturturism? Berörs du av detta på något vis? Vad tycker du är viktigt för framtiden? Lämna kommentar.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara