Jag träffade Eva Solhäll på en mässa i Stockholm för drygt ett år sedan, jag sprang förbi hennes monter där hon berättade om sitt företag där hon använder sin hälsoträdgård för att låta människor komma närmare naturen och sig själva. Sedan bad jag henne berätta mer om sig själv och sin verksamhet och idag får du lära känna Eva och Hälsoträdgården bättre. 

Foto: Evas Privata

Att berätta om mig själv är alltid lika svårt. Vem är jag?

Älvorna dansar när solstrålarna trillar över grantopparna och jagar dimmorna över ängen. Doften av fuktiga löv, jord och höst fyller mina näsborrar. Fingrarna värms av den ångande kaffekoppen. Ett leende drar i mina mungipor. Tänk att jag får ha det såhär. Jag måste ha världens bästa arbete. Är det ens ett arbete, det som fyller mina dagar, är det inte helt enkelt ett sätt att leva? De senaste åren har jag ofta reflekterat och resonerat kring vad det är att leva. Vad är skillnaden på tiden jag arbetar och tiden jag ”är ledig”? Vad är det som skapar mening i livet? Att ta mig an mitt liv på ett sätt som gör mig glad och där jag får vara till för andra, i nära relationer och i de relationer som jag skapar i min profession.

Vad är då min profession och hur kom jag hit? I hela mitt liv har jag dansat och skapat. I hela mitt liv har jag haft sällskap av tankar om livet och människorna runt mig. Spår som har utvecklats, gått samman och genom tid, utbildning och arbetsplatser blivit delar av min försörjning och så småningom, helt enkelt ett sätt att leva. Långa anställningar inom vård och omsorg i offentlig sektor. Möten med vuxna, unga vuxna och ungdomar, barn och familjer. Som specialistsjuksköterska, familjeterapeut och uttryckandekonstterapeut. Ofta i ett skede av deras liv när det är som allra sämst. När symtom blommat och skola, arbete och nätverk brutit samman. Ett viktigt arbete. Många goda möten och utveckling. Ändå har min önskan väckts, att komma in i människors liv innan sjukdom och nedbrytning har gått så långt. Att kanske till och med komma före. Att få mötas i förebyggande verksamhet. Hälsofrämjande. För ungefär 8 år sedan lämnade jag BUP-kliniken i Stockholm. Ett led i en process mot att forma mitt liv till en helhet som jag själv kan känna sammanhang, glädje, tacksamhet och lust i. Där jag får arbeta tillsammans med människor genom ett förhållningssätt som jag själv tror på. Att sätta samman mina utbildningar till ett enda sätt att arbeta. Ta med mig det som jag upptäckt är hälsosamt och läker, verka i natur, trädgård och genom kreativa uttrycksformer.

Att öppna upp dessa möjligheter för andra att ta del av och skapa utvecklande möten, helst innan psykisk ohälsa är ett faktum. Färentuna Hälsoträdgård föddes 2012. Riktningen togs ut på allvar hösten 2013 och verksamheten växer fram i ett tempo kongruent med budskapet att leva ett liv, inte dela upp livet i arbete och fritid och bocka av i en attgöralista. Förutom mina människovårdande och konstnärliga utbildningar och kurser har jag också läst på SLU, Sveriges Lantbruks Universitet. Där läste jag Hälsoträdgårdskurs och fick med det kunskaper om hur en trädgård behöver planeras och skötas för att vara läkande. Färentuna Hälsoträdgård är tillrättalagd utifrån dessa kunskaper. Mer än en vacker trädgård är det en plats, en minipark, för mänskligt välmående och växt. Här har jag själv grävt, planterat och skapat en miljö för hälsa och möten över klass, kultur och generation. Här finns möjlighet att skapa, dela det som är att vara människa, upptäcka sina resurser med hjälp av sin egen livsberättelse tillsammans med andra i en läkande miljö. Att utvecklas personligt innan ohälsan och negativa livsmönster bitit sig fast. Vetenskaplig friskvård, helt enkelt.

Vad är en hälsoträdgård egentligen?

En hälsoträdgård omfattar rum för flera av våra mänskliga behov och ger återklang av så många livsaspekter som möjligt. Den är också levande, formas efterhand och förändras med den som samskapar ytorna, i det här fallet jag. Många besökare i Färentuna Hälsoträdgård säger att de redan i grinden känner att de släpper ner axlarna, tar ett djupt andetag, saktar ner stegen och tar in. Doft, ljud och stämning. Här är något annat, ett helt annat ställe än där de är annars. Det gläder mig. Då har jag och trädgården lyckats skapa den miljö som vi strävat efter. En vardaglig välkomnande plats bortom vardagen. Rent praktiskt är trädgården indelad i nio olika områden med huvudstugan i mitten. Jag kan skriva hur mycket som helst och gör här ett försök att sammanfatta alla ord till en begriplig översikt.

En hälsoträdgård som sådan bör fungera året om och vara så artrik som möjligt, barrskog, lövskog, vatten, dungar, öppna ytor och odlingsmöjligheter. Där ska vara översiktligt, ge möjlighet till skydd och samtidigt inte snårigt och otillgängligt. Det hänger ihop med oss människor som varelser. Vi får signaler som vi omedvetet tolkar som att där det växer och frodas kan också jag själv bo, växa och ta hand om min familj. Möjlighet till enskildhet liksom gemenskap och utmaningar bör också planeras in. Färentuna Hälsoträdgård är designad efter dessa kunskaper. De olika områden jag har skapat är formade utifrån hur trädgården från början ser ut. När jag kom hit fanns de gamla fruktträden. Vid träden står nu växthus, odlingsbänkar och strax intill en öppen grönyta med bärbuskar, örtagård, eldplats och möjlighet för lek och vila i hängmattan mellan fruktträden. En kulle i trädgårdens nordvästra hörn fick, efter röjning, bli platsen för övre dammen och bäcken som, helt naturligt, rinner i sluttningen ned mot den plana grönytan där vattnet samlas upp i nedre dammen under den gamla ekars kronor. Några tallar är sparade för att representera barrskogen. Det hörs helt olika när vinden går genom barrträd eller lövverk. En särskild upplevelse att stå med fötterna i barkmull och titta upp mot himlen mellan tallarnas vajande grenar.

Historia och kultur är en viktig del för oss människor liksom de existentiella dimensioner som natur och trädgård kan hjälpa oss att uppleva. I en trädgård är allt cykliskt. Årstiderna kommer och går. Frön gror, växer till plantor, blommar, ger frukt, vissnar, multnar och dör, för att åter bli jord till nya växter att frodas. I trädgården faller solens strålar på olika områden beroende av när på dagen eller året du vistas där. Stolar flyttas in i solljuset på våren när vi törstar efter värme och ljus och kanske ut i skuggan i högsommarens stekande värme. Vattning och skötsel av trädgården påminner om vårt behov av att sköta oss själva. Du som person behöver ditt vatten, näring, aktivitet och vila, precis som naturen. I Färentuna Hälsoträdgårds välkomstträdgård vittnar trädgårdens enda ”riktiga” rabatter om min historia med mormorsblommor som Iris, Anemon och Kärleksört. Den stora Asken för mina tankar till den nordiska mytologin om Ask och Embla som den första mannen och kvinnan. För mig är det viktigt att den trädgård som jag har ansvar för att skapa och leva i får rymma öppenhet för olika livsåskådningar. Här finns ett område för inre visdom, kontemplation och reflektion. Där står ett altare med en ljuslykta. Det kan kännas gott att ha någonstans att rikta sig men vill man ha en särskild bild att rikta sig till tar besökaren med den själv. Här står ett ljus som lyser för alla och allt, människor och det mer än mänskliga.

Om naturens läkande och hälsobringande förmåga

Efter medicin och teknikens inträde tappade vi som samhälle, bort att frisk luft, dagsljus och utemiljö har stor positiv inverkan på vår hälsa. Sedan mitten av 1970-talet har vi återtagit kunskapen och nu kommer allt fler studier som visar naturens inverkan att stärka människokroppens egen läkande förmåga och inte minst hålla oss friska. Förklaringsmodellerna är flera och ofta samverkande. Förutom vetenskapliga studier som visar på både upplevelsemässiga och mätbara positiva effekter i vår kropp och vårt välmående vill jag nämna två teorier som ligger till grund för tankarna kring naturens läkande och hälsobringande förmåga. Dels det jag nämnde tidigare om att vi som biologiska varelser reagerar på vår miljö och tycks kräva en viss typ av omgivning för att behålla vår hälsa på ett gott sätt. Forskarna menar dessutom att vi har två typer av uppmärksamhet. Den fokuserade som vi använder mycket i vårt moderna samhälle. Vi löser problem av olika slag, vid datorn, när vi kör bil etc. Många beslut som ska fattas snabbt. Hjärnan orkar detta ett kort tag och sedan tröttas koncentrationen ut och vi behöver vila för att kunna koncentrera oss igen. Det gör vi oftast inte, utan arbetar på tills ”vi är klara” och överutnyttjar därmed den fokuserade uppmärksamheten och riskerar vår hälsa.

Naturen erbjuder den andra typen av uppmärksamhet, spontan vilsam och läkande. När vi tittar upp i trädkronorna, lyssnar till vinden, ser ut över vattnet eller vilar blicken in i elden vilar vår hjärna och får läkning så att vi, utan att riskera vår hälsa, åter kan fokusera. Ett sinnrikt balanssystem som många av oss i dagens samhälle inte riktigt tar oss eller kanske inte kan ta oss, tid till. Därför har jag skapat Färentuna Hälsoträdgård, för att erbjuda möjligheten för var och en som vill och behöver en fristad från vardagen. Några timmar eller dagar för välmående och balans i kropp, själ och ande.

Alla besök börjar med en promenad i trädgården…

Besökare i Färentuna Hälsoträdgård har flera möjligheter. Jag tar emot enskilt eller i grupp och besökare kommer för både friskvård, behandling och psykoterapi. Här erbjuds friskvårdsprogram som innefattar till exempel 6 ggr grounding-mindfulness. Med start i en sinnespromenad i trädgården grundar du dig i din kropp och får öva andning, kroppskännedom och inre och kroppslig balans. En väsentlig del av friskvården här i trädgården är retreatdagarna. Besökarna får en heldag eller två dagar med övernattning för att stanna upp, vila, reflektera, dela erfarenheter och skapa för kropp-själ-balans och personlig utveckling. Jag lägger ett program för retreatdagarna som är tillrättalagt för väderlek och mänsklig lek. Till naturupplevelsen har jag i mitt förhållningssätt lagt kreativa uttrycksformer. Det handlar inte om att vara konstnär – det handlar om att hitta ett till språk – att tala bortom orden. Vi bär våra minnen, våra erfarenheter i vår kropp, både de medvetna och de omedvetna, så att säga glömda. Med hjälp av skapande kan de bli mer medvetandegjorda för oss och vi lär känna oss själva på ett nytt sätt. Med nyfikna frågor kan vi bli synliga för oss själva genom till exempel bild eller poesi. Det i sin tur gör det möjligt för oss att utvecklas och göra nya hälsosamma val för vår vardag. Dessutom fungerar det prestationslösa, lekfulla skapandet på liknande sätt som naturen. Vi når vår ”känslohjärna”, måbrahormonerna ökar och vi har lättare att samspela och koncentrera oss.

Vi blir lätt ”huvudfotingar i vardagen.”

Att vara i, hitta till eller tillbaka till, sin kropp är väsentligt för vårt välmående som människor. Många av oss har lätt att bli ”huvudfotingar” i vardagen. Grounding, kroppskännedom och medveten närvaro i kroppen, avspänning och andning är delar som en retreatdag innefattar. Att röra sig till musik ökar kontakten med en själv. Att också göra det tillsammans väcker ofta skratt och lekfullhet.Under retreatdagarna är vi både ute och inomhus beroende av väder och hur gruppens dag utvecklas. Avspänning utomhus har visat sig vara mer givande för deltagarna än att vara inomhus, men i hällande regn kan växthuset eller ateljén vara mer lockande. Trädgården erbjuder också plats för meditation i enskildhet och tid för reflektion. Retreatens olika innehållsdelar är sammansatta för att tillsammans gynna uppvärmning, process och avslut. Hälsoträdgården erbjuder rum och symboler, bron över bäcken kan representera en övergång också i livet. Eller höstlöven representerar något i livet som behöver förmultna och försvinna. En särskild plats i trädgården kan locka när en är i ett särskilt humör, förstärker eller underlättar för kontakt med sig själv eller fyller på med trygghet och känsla av sammanhang. Att sedan fortsätta i en undersökande process, i konstuttryck och tillsammans med andra kan ge nya upplevelser av förståelse och känsla av att vilja förändring. Det är inte sällan besökarna kommenterar i slutet av retreaten att de borde göra detta oftare. -Det här behövde jag! Är något jag ofta hör. Andra kan säga att de hittat till kärleken till sig själv eller att de gått från att vara frustrerad till att känna förtröstan. För mig känns det fantastiskt. Jag tänker att det är det samstämda, trädgården, återhämtningen, samtalen, den tillåtande stämningen, skapandet och naturligtvis ledningen, som jag bidrar med. Det finns en trygg ram för dagarna, det är avgörande. Jag gör ett schema som vi följer, som tillrättaläggs vartefter dagen går så att det passar just den grupp som är med vid just detta tillfälle. Inom ett trygg hållande ram kan man våga, känna tillit och sträcka sig utanför sin egen bekvämlighetszon. En viktig distinktion, menar jag också, är att dessa dagar inte är psykoterapi. Det är personlig utveckling. Vi hjälps åt att påminna om att både ta chansen att dela det som är att vara människa och samtidigt hålla integritet och gränser så att det blir hälsosamt och givande för var och en. Tonen i stämningen läggs också genom enkla gester, som att det finns vatten och frukt framme och att kaffe och te serveras i vackra koppar. Att jag är noga med att det finns filtar och att elden brinner när vädret är ruggigt. Omsorg som ger vidare känslan av att vilja ge och ta emot omsorg som deltagare. Jag tänker att det också har betydelse att det alltid är små grupper. Aldrig mer än 6 personer vid en retreat, ofta färre. Jag kan känna att jag hinner med och alla har möjlighet att både känna att de kan dra sig undan och också delta i gemenskapen. Retreatdagarna har även varit grund för Må Bra!-dagar. Dagar där privatpersoner eller personalgrupper kan boka tid i Hälsoträdgården och vi planerar program som passar just den gruppens önskemål och behov. Må Bra!-dagarna kan också avslutas eller startas med en måltid i växthuset eller ateljén.

Meningsskapande och Helhet

I För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård skapas en ny helhet för mitt levande tillsammans med andra, konsten och naturen. Jag fyller den med mening varje dag. Mitt arbetsliv och min fritid. Jag har satt dem nära varandra genom att öppna mottagning i samma hus som jag bor och ta emot i Hälsoträdgården som är samma trädgård som jag själv kopplar av i när jag är ”ledig”. Jag har ökat transparensen och ger mig själv möjlighet att verkligen vara medmänniska med betoning på människa, tillsammans med andra människor med fokus på dem som söker återhämtning, vila eller läkning. Kanske är det också det bästa tipset eller erfarenheten som jag vill dela med mig av. Skapa dig själv möjlighet att uppleva helhet och samhörighet. Ta hjälp om du behöver. Sträva efter att leva ditt liv, ett helt liv. Hur det än gestaltar sig så är det ditt att leva här och nu. Så, när kaffet är urdrucket tar jag spaden igen. Låter den glida genom jorden. Det torra gräset rasslar under kraften i mina armar. Framför mig ser jag den nya odlingsbädden växa fram. Här ska sättas potatis nästa säsong. Förhoppningsvis av människor på stresshanteringskurs. Jag lyfter ansiktet mot solen. Svettdroppar i pannan. Andas in och låter tankarna stillna.

Tack Eva för att du tagit oss med till din trädgård! Läs mer här: Färentuna Hälsoträdgård 

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara