Barnen älskar äventyret medan de vuxna är oroliga över det praktiska när barnen ska vistas i fjällmiljö. Svenska Turistföreningen sände ut 100 barnfamiljer till fjällen förra sommaren för att ta reda på hur fjällsemestern fungerar ur barnens perspektiv.

”Jag blev imponerad av hur mycket mina barn orkade”

Rapporten Barn i fjällmiljö visade att föräldrarna oroade sig för om barnen skulle klara av fjälläventyret, vad de skulle ha på sig och om de skulle tycka att det var roligt. Resultatet av studien visade däremot att barnen ville vara ute hela tiden, att de såg det som ett äventyr och gärna ville åka tillbaka. Barnen orkade mycket mer än vad föräldrarna trodde och dessutom blev de både mer lekfulla och kreativa i fjällmiljön.

STF Vandra med barn i fjällen

Jenny Grettve och hennes barn Astrid, Tyra och Olof var en av de deltagande familjerna. Familjen har inte tidigare varit i fjällen sommartid men kan tänka sig att göra om äventyret efter att ha provat. –  Jag blev överraskad och imponerade av hur mycket mina barn orkade med. Det är fantastiskt att ta med sina barn till den underbara fjällnaturen och veckan blev verkligen ett minne för livet. Mina barn tyckte att dricka vatten ur fjällbäckarna var spännande och väldigt gott. Och att få se snön så mitt i sommaren var roligt! Säger Jenny.

Osäkerhet är största hindret för att barnfamiljer ska ta sig ut i fjällen Inför fjällvistelsen visade det sig att osäkerhet är det största hindret. Föräldrarna har funderingar kring om de själva har tillräckligt med kunskap för att ta med barnen ut på fjället, om de har rätt utrustning, om det är tryggt och säkert. Sedan visade det sig även att priset är ett hinder tillsammans med en allmänn uppfattning om att det är mer utmanande att resa i Sverige längre norrut. Längs med lederna är det viktigt att det händer saker för att barnen inte ska tröttna, de ser inte vitsen med att bara gå. Många föräldrar uttryckte sin glädje att barnen inte frågade efter läsplattor eller tv under hela vistelsen.

Barn och föräldrar tycker att det är viktigt att det finns;

  1. andra barn att leka med
  2. ett lekområde med naturliga lekredskap
  3. fler och tydligare avståndsmarkeringar längs med vandringslederna
  4. små vattenhinkar och vedkorgar så att barnen kan hjälpa till med sysslorna
  5. barnmenyer på fjällstationerna och informationstavlor i barnhöjd

Niklas Winbom, Vice VD och Fjällchef på STF berättar om vad som är nästa steg efter att rapporten nu är färdigställd och vilka förändringar som kommer att ske i framtiden; – Det finns nu med Get Real Kids ett tydligt underlag för hur vi ska kunna få flera barnfamiljer att välja att uppleva svenska fjällen och en fjällvistelse. Materialet från rapporten kommer bland annat att vara ett underlag för ett barnkoncept som kommer finnas på flera av våra fjällstationer under 2016. Detta blir ett lyft för vårt arbete att tydligare nå barnfamiljer och därmed också säkra bästa upplevelse för barnfamilj, säger Niklas Winbom.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara