Glid på den höga luften.
Sväva långt över allt.

Aldrig ifrågasatt frihet.

Här är allt du varit.
Här är allt du är.

Varsam är seglatsen.
Tills horisonten möter hav.

Spegelblank förväntan.
En välbekant figur.

Landa en stund.
Innan du är borta.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara