• Namn: Anette Gustafsson
  • Bostadsort: Ängelholm
  • Yrke: Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Hälsoguide är min egen titel på mig själv när jag arbetar i vårt företag VitalSupport.
  • Utbildning: Sjukgymnastutbildningen i Lund som nu heter Fysioterapiutbildningen.

Idag ska du få träffa hälsoguiden och fysioterpeuten Anette. Hennes jobb är att få andra att hitta sitt välmående, kraft och balans med naturen som utgångspunkt.

Berätta lite om din bakgrund och hur du tagit dig dit du är idag! Att hitta balans/harmoni och att må bra på ett sunt och hållbart sätt är viktigt för mig och jag vill gärna att mina medmänniskor också hittar sitt sätt till välmående. Efter att 1992 gått klätterkurs och gjort min första fjällvandring med min bror i Kebnekaisemassivet var jag överväldigad över naturupplevelsen. Sedan dess har vandring och bergsbestigning varit den stora passionen som jag delar med min livskamrat och kompanjon Andreas. Jag arbetar just nu både som anställd sjukgymnast inom vård och omsorgen samt som hälsoguide i vårt företag. Målet är att kunna påverka och guida till en hälsosam livsstil och goda levnadsvanor på individ, grupp och samhällsnivå. Vi tror på människors inneboende resurser, den egna drivkraften och viljan till att hitta vägen till välmående i livet. Små förändringar kan ge stora hälsoeffekter!

Anettes privata
Foto: Anettes privata

Hur kan naturen hjälpa oss att vara friska? Naturen är en fantastisk plats för välmående och rekreation! Människan har i alla tider tyckt om att vistas i naturen. Det kan sägas vara vårt ”urhem”. Att vistas i naturen ger oss trygghet, sänker blodtrycket, vi blir gladare, det ger oss mental avkoppling, ger oss kraftpåfyllning och den gör att vi kan koncentrera oss bättre. Varför kan man undra?  Vår hjärna kan liknas vid informationshanteringscentral med oerhörd kapacitet. I vår vardag nås vi av en enorm mängd sinnesintryck som når hjärnan på två olika sätt.

  1. Riktad uppmärksamhet. I vardagen går den riktade uppmärksamheten på högvarv och den kräver mycket energi som kan leda till mental utmattning om vi inte får tillräcklig återhämtning. Det är den som sköter all planering, beslutsfattande och håller saker i minnet t.ex. att vi ska handla efter arbetet, att vi kan koncentrera oss i trafiken, stanna vid rödljus, byta fil etc.

2. Spontan uppmärksamhet. Den andra sortens uppmärksamhet är den spontana, själva friskhetsfaktorn i systemet. Det gäller att kunna koppla av den riktade uppmärksamheten och istället hitta en situation där man använder sig av spontan uppmärksamhet.

Det är detta som händer i naturen. Här möts vi också av information i form av olika sinnesintryck, men denna information är inte lika påkallande och skriker inte på oss, titta hit, titta hit! Den är mjukare och landar in i våra sinnesorgan och tas om hand av hjärnans system för spontan uppmärksamhet. Detta system kan utan ansträngning registrera vår upplevelse och det kostar inte någon energi. Det här kallas för hjärnans återhämtningsfunktion. Det är de vilsamma sinnesintrycken som dominerar i naturen som ger oss vila och återhämtning. Vi människor har alltså förmågan att hämta livskraft ur naturupplevelser och det ger oss perspektiv på livet. I vårt företag har vi naturen som kraftkälla för att den har så stor betydelse för vår upplevda hälsa. Vi vill gärna stimulera till att vistas ute i naturen därför erbjuder vi tjänster som t.ex. vandringskurser och träning utomhus. De positiva hälsoeffekter som naturen ger är bra för alla människor, vilket också kan användas i tankesättet när det gäller rehabilitering och ett hälsofrämjande arbetssätt inom hälso- och sjukvården.

Support
Foto: Anettes privata

Har du exempel på hur detta synsätt verkat på patienter?  Jag har tydliga minnen av vad en promenadgrupp på ett äldreboende hade för effekt på deltagarna och på mig själv. Tillsammans med arbetsterapeuten hade vi varje vecka en grupp som vi tog med ut i en grönskande park i närheten. Det var flest kvinnor som deltog i åldrarna 85-95 år. Vi gick och småpratade på grusvägarna mellan grönskande träd, buskage och färgsprakande blommor. Många stannade, luktade och tittade på blommorna. Vi tog in naturen med alla våra sinnen, med syn, lukt, känsel och hörsel. Vila gjorde vi sittande på parkbänkarna. Först pratade alla med varandra en liten stund, sedan riktades deras ansikten mot solen och då anade jag en livstillfredställelse hos deltagarna vilket gjorde mig glad och varm inombords. Samtidigt som alla deltagare tränade styrka, balans, kondition och stärkte sitt skelett, fick de social samvaro, blev bekräftade och fick njuta av naturen vilket också kanske bidrog till bättre sömn, ett starkare immunförsvar och att man kände sig gladare. Det är viktigt att se till människans förmågor och förutsättningar och ha förståelse för vad individen behöver för att uppleva god hälsa. Vad som får oss att må bra skiljer sig åt från individ till individ. Det är personens målsättning som vi eftersträvar att nå. Min uppgift kan vara att göra vägen till målet begripligt, hanterbart, så att det blir och känns meningsfullt! Läs mer om detta inspirerande förhållningssätt på Vital Support där Anette jobbar med dessa frågor. Detta är del 1 av 2 med Anette Gustafsson. Nästa gång kommer du kunna läsa mer om ett salutogent sätt att se på hälsa, hur hälsa kan definieras och trender inom fysioterapi. Tills dess säger jag stort tack till Anette för att du delade med dig av din erfarenhet och kunskap kring hur naturen kan hjälpa oss att vara friska.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara