Friluftsfrämjandets 125-årsjubileum blev en riktig inspirationsdag för att uppmärksamma barn och ungdomars hälsa och rörelse. 

Hälsoministern Karolina Skog menar att samhället måste bygga trygga miljöer som möjliggör för ungas rörelse. Till exempel behöver det finnas säkra cykelbanor.  Föräldrar skjutsar sina barn till skolan för att det är så många andra föräldrar som skjutsar sina barn till skolan att det känns osäkert med alla bilar i närområdet kring skolan.  Det fria skolvalet gör också att barn går på skolor långt hemmifrån vilket gör att de behöver åka buss eller bli skjutsade för att komma dit istället för att gå själva. Barn behöver öva på att vara i trafiken.

Hur staden är designad spelar roll.

Människors närområden där de vistas dagligen. Naturen måste in i stadsmiljön. Idag byggs bostäder ofta nära varandra och nära kollektivtrafik. Städerna behöver också bestå av kvalitativa grönområden – sådana områden som inte bara är öppna gräsytor utan kuperad, naturlig terräng med kupering och bilogisk mångfald. Det är miljöer som lockar till naturlig rörelse och är bra lekmiljöer. Och det måste gå bussar till naturen i områden där den inte finns nära.

Anslagen för skydda naturen har fördubblats.

Staten är till exempel ansvariga för ledsystemen i fjällen och de många värmestugor som satts upp där under 70-talet. På många ställen har inte detta hållits efter sedan de sattes upp och det har gått så långt att fjällräddningen hört av sig och varnat för att de är osäkra. Därför byts nu alla värmestugorna ut och rustas upp för att individer och grupper ska kunna röra sig säkert i fjällen. Det finns ett stort värde i den verksamhet som bedrivs inom svenskt friluftsliv.

Studier visar att barn till högskoleutbildade föräldrar har fyra gånger lättare att klara godkända betyg i skolan. Detsamma gäller förmågan att skapa en hälsosam, aktiv livsstil.

Läs mer: 

Författare Angeliqa

4 Kommentarer

 1. Vem kan bättre beskriva rörelse och vandring än Karin Boye i dikten I rörelse?

  I rörelse
  Den mätta dagen, den är aldrig störst.
  Den bästa dagen är en dag av törst.

  Nog finns det mål och mening i vår färd –
  men det är vägen, som är mödan värd.

  Det bästa målet är en nattlång rast,
  där elden tänds och brödet bryts i hast.

  På ställen, där man sover blott en gång,
  blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

  Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
  Oändligt är vårt stora äventyr.

  http://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml

 2. Det här är så viktigt! Att få fler att hitta den lilla men ack så viktiga vardagsrörelsen – att vuxna vågar ge detta prio mitt i all stress, önskan om skärmtid och karriär! ?

Kommentera

Spara