Hållbarhet för oss människor och jordklotet där vi bor genom hälsofrämjande insatser som stärker individer och kunskap och uppmuntran till att vistas i och bevara naturen.

Vandra är det mest naturliga som finns för människan. Vi har förflyttat oss till fots sedan vi var nomadfolk. Idag är pilgrimsvandring en växande trend och ett sätt att till fots upptäcka platser, kulturer, människor och sig själv med minimal påverkan.

Vill få fler att välja vandring och friluftsliv nära hemma som alternativ till annan rekreation. Gå utanför dörren oftare i vardagen, hitta rekreation och näräventyr i nationalparker och områden i egna länet och i Sverige. Och om man väljer att åka långt bort, upptäck platsen till fots.

Platser vi skapar en relation till vill vi bevara.
Starkt övertygad om att alla som vistas ute i naturen och ser vad det gör med välbefinnandet. Därifrån kommer kraften och viljan att skydda naturen och på så sätt skapas fler advokater för naturens skydd. Platser vi skapar en relation till vill vi bevara.

Hushålla med jordens resurser i val av kläder och utrustning
Informerar om låna, hyra och fynda second hand i första hand. I andra hand rekommendera produkter som kan vara med under en livstid. Inte köpa saker som inte behövs. Informera läsarna om välgrundade val av utrustning och kläder till olika äventyr.

Allemansrätt – bevara naturen till framtida generationer.
Utbilda i rättigheter och skyldigheter som alla som vistas i naturen har så att minsta möjliga påverkan sker på naturen. Att ta med skräppåse och plocka med sitt eget skräp är en självklarhet men också att plocka upp skräp längs med vägen.

Välmående och personlig utveckling genom hela livet
Hälsa och balans för människan i hela livet genom naturen som en tillgänglig gratis resurs att använda oavsett ekonomi, förkunskaper, sociokulturell bakgrund, geografisk placering eller troende. NAturen finns för alla som ett sätt att på egen hand verka för livslång hälsa – främja välmående och Vandringsbloggen ger den kunskap och lokala nätverk för att bidra till det.

Att må bra både fysiskt och psykiskt.

Utmana kroppen, utvecklas personligen med utmaningar. Att öka tilltron till den egna förmågan i stöd av gemenskapen och inspiration från de som vandrat med samma funderingar tidigare, i digital from av eldsjälar som delar sina berättelser om hur de överkommit hinder och genomfört sitt drömäventyr eller gjort en stor förändring i hela sin livsstil. I fysisk form genom träffar med Vandringsbloggen Community och andra event och mässor med föreläsningar och workshops.

Vandringsbloggen har praktisk information om hur en säker vandring förbereds, knowhow som underlättar vandringen under tiden och vad vandrare kan göra om det värsta skulle hända och hur tillbakagång hem görs säkert – Vandringsbloggen finns som stöd innan, under och efter vandringen – för att vandring och friluftsliv ska bli så lätt tillgängligt som möjligt för så många som möjligt. Och när det är dags att ta nästa steg så finns alltid glada hurrarop på vägen.

Inget onödigt resande på Vandringsbloggenkontoret
Kombinerar exempelvis flera uppdrag i samma resa för att undvika onödigt resande. Flyger bara om absolut nödvändigt. Ser först om det finns någon annan på plats som kan utföra uppdraget eller bidra med material från redan genomfört äventyr. Val av transport sker med tanke på arbetsmiljö och säkerhet och mesta möjliga användning av investerade resurser. Har ett nätverk av representanter och ambassadörer som hjälper till på lokal nivå att sprida Vandringsbloggens budskap och verka för att fler ska upptäcka konsten att vandra.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara