Prestationsbaserad självkänsla – lär känna dig själv och varningssignalerna och undvik att bli långsiktigt sjuk.

I samarbete med arbetslivsinstitutet presenterar tre svenska forskare rapporten Utbränning i Sverige –en populationsstudie. Studien ingår i en longitudinell undersökning om vilken slags relation det finns mellan utbrändhet och långtidssjukskrivning i åldrarna 18-64 år.

Avsnittet prestationsbaserad självkänsla förklarar varför vissa individer drabbas av psykisk ohälsa medan andra inte gör det.

Riskgruppen är personer med starkt engagemang som värderar sig utifrån egna prestationer eller arbetsinsatser. Individen måste vara duktig för att duga inför sig själv och dessa personer har höga krav och starka värderingar. Personer med prestationsbaserad självkänsla drabbas av utmattning i högre utsträckning än andra eftersom dessa individer pressar sig hårt trots att de riskerar hälsan.

Motsatsen finns i individer med låga förväntningar, lågt engagemang och balanserad attityd gentemot arbete och andra aktiviteter. De kan tillåta sig själva att ha ledigt och koppla bort jobbet och andra krav i högre utsträckning och håller sig betydligt friskare.

Läs mer i min tidigare artikel om Stressfaktorer på jobbet som förklarar hur ohälsa uppstår och läs om arbetsrelaterad psykisk ohälsa i en vidare analys i mitt examensarbete Sjuka individer eller ett sjukt samhälle? 

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara