Idag kan du läsa min berättelse om vandringen längs med St Olavsleden på hemsidan för: Riksförbundet Pilgrim i Sverige. Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala pilgrimsföreningar. Föreningen är också en samarbetsor­ganisation för olika intressenter till exempel museer, friluftsorganisa­tioner, kyrkor, studieförbund, kommuner och företag. Pilgrim i Sverige vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser längs lederna, samt bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna.

lrm_export_20160827_215412

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara