Under Friluftsfrämjandets 125-årsjubileum lyftes frågan om svenska barns stillasittande. Enligt WHO behöver alla abrn röra sig minst en timme om dagen, men knappt hälften av femteklassarna kommer upp i den nivån. Barn idag sitter still 9 timmar om dagen – då är sömnen inte inräknad.

3 projekt som vill främja ungas rörelse

Det finns flera initiativ runt om i Sverige där krafter går samman för att minska barnens stillasittande. Här är några utav dem.

1 SPRING I BENEN.

Nätverket Spring i benen är ett nätverk med 150 lärare i Stockholms grundskolor som samlas för att verka för mer rörelse och fysisk aktivitet på sina skolor. Genom nätverket skapas en långsiktig, kontinuerlig utveckling som kommer inifrån varje skola.

2 SKOGSHJÄLTARNA.

Skogshjältar anser att små insatser kan göra stora skillnader. Risengård har närområdesutmaningar eftersom skogen inte är lätt tillgänglig för familjer som bor i området. Föräldrar har låg kunskap om att vistas i naturen och hur allemansrätten fungerar. Barnen är ofta utsatta för våld och kriminalitet. Många av barnen har bevittnat mord eller pistolskjutningar i eller nära hemmet. Föräldrarna vågar därför inte släppa ut barnen.  Skogshjältarna använder naturen i undervisningen, på mattelektionen räknar man pinnar och väger dem. Ute i naturen utvecklas språkkunskaperna och barnen blir inkluderade i sin omgivning när de kan börja sätta ord på omgivningen de är och vistas i.

Läs mer: Skogshjältarna (Friluftsfrämjandet)

3 GENERATION PEPP

Generation pepp är en organisation som strategiskt och systematiskt arbetar för att samla samhällskompetens för mer rörelse hos barn.

Läs mer: Gen-Peps hemsida

Det finns till exempel skolor som låter barnen vara ute och gå trettio minuter innan de skriver Nationella Proven. Det har visat sig ge högre resultat.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara