På mindre än 10 timmar har Bushcraft Sverige fått 185 följare på Instagram och 200 följare på Facebook-sidan. Det är jätteroligt att se vilken respons föreningen fått redan första dagen efter den är skapad. Jag tolkar detta som ett tecken på att det har saknats en sammanhållande kraft för bushcraft och att det finns en önskan om gemenskap från utövare och entusiaster. Föreningen som nu är startad ska främja och utveckla bushcraft men också anordna aktiviteter för medlemmar. Vad händer just nu i föreningen? Och vad är de största utmaningarna? Som enda kvinna och vice ordförande i styrelsen är mitt viktigaste uppdrag, på både lång och kort sikt, att ta fram och verkställa en plan för hur fler kvinnor ska bli intresserade för bushcraft och hur vi kan inkludera kvinnor i organisationen. Idag har Facebookgruppen som ligger till underlag för att skapa föreningen en könsfördelning med 97,5 procent män och 2,5 procent kvinnor. Min målsättning är att vi ska vara ca. 30-45 % kvinnor som är medlemmar i föreningen på sikt. Detta kan jag verka för tack vare att övriga i styrelsen backar upp mig fullt ut i den här frågan. Annars är vi just nu i full gång med arbete bakom kulisserna i föreningen. Sätta upp tekniska lösningar för medlemsregistrering och hemsida samt skapa logotyp, kommunikationsplanering och planera framtida aktiviteter. Nu händer allt på en gång.

Angeliqa Mejstedt Bushcraft

Minoritetsgrupp i Bushcraft-sammanhang. Därför angår Bushcraft alla som är Friluftsintresserade För mig betyder Bushcraft kunskapsöverföring och tillvaratagande av överlevnadstekniker. Alla som rör sig i skog och mark eller på något sätt utövar ett aktivt friluftsliv är det viktig kunskap att ha med sig – för både sin och andras säkerhet. Det handlar i praktiken om att kunna göra upp eld, ha grundläggande överlevnadskunskaper, kunna hantera en kniv på ett säkert sätt och veta vilka växter, bär och svampar som går att äta. Det handlar också om att bevara naturen, att ha kunskap om hur du utnyttjar de resurser som finns på ett hållbart och miljövänligt sätt. Sunt förnuft och inte minst allemansrätten reglerar hur du beter dig ute i naturen.

Andra definitioner av Bushcraft

  • Överlevnad- och vildmarksteknik
  • Att leva i naturen av naturen
  • Tekniker och kunskap i vildmarksmiljö
  • Lika med Allemansrätten
  • Tillvara naturen under ansvar – lämna den till framtida generationer

Styrelsen - Bushcraft Sverige

Styrelsen som startade Bushcraft Sverige.

Föreningen Bushcraft Sverige går nu att följa via sociala medier:

Inom en snar framtid kommer hemsida med information om hur du gör för att bli medlem. Så länge kan du följa oss via våra sociala kanaler så missar du ingenting av allt roligt som händer.

Författare Angeliqa

2 Kommentarer

  1. Andreas Dahlgren Svara

    Vart har du hittat den där visuellt sköna tröjan? 😀

Kommentera

Spara