Jag fick in fråga från en läsare som undrade hur hen kunde hjälpa de vilda djuren nu när det är sådan extrem torka. Resonemanget gick kring om man kan fylla badkar med vatten och ställa ut till dem eller kanske köpa äpplen och lägga ut någonstans.  Det är en jättebra fråga och jag har använt Vandringsbloggens nätverk och nätresearch för att ta reda på hur du kan hjälpa de vilda djuren i naturen. 

En rad myndigheter och organisationer i Sverige samarbetar för att minska den negativa påverkan på naturen. Där ingår bland annat Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SMHI, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Så påverkas fiskar, insekter och småkrypen

När det blir så extremt varmt som nu sjunker grundvattennivån vilket i sin tur gör att vattenflöden kan sina eller torka upp helt. Till exempel kan vatten ta slut i källor, bäckar och brunnar. Det påverkar djuren genom att de inte kan hitta vatten där de är vana att kunna hitta vatten, men det kan också innebära att de får svårare att hitta mat. Hur bra olika djur klarar sig beror på hur känsliga de är för torkan. Fiskarter kan påverkas när vattnet blir för varmt, hjälpinsatser har bland annat skett där människor flyttat musslor till djupare vatten för att de ska klara sig. (OBS att du inte ska flytta djur på eget initiativ utan kontakta Länsstyrelsen för samordning) Läs mer: Vattenbrist och torka (Naturvårdsverket)

När det blir för torrt kommer inte daggmaskar, insekter och småkryp ut som de brukar, rapporterar SVT, många av dem klarar långa perioder av torka utan att dö men andra djur får minskad matåtgång och växter som är beroende av att daggmaskarna rumstrerar om i jorden kan påverkas negativt. Miljö- och hälsoskyddsinspektören Emilia Andersson säger till Aftonbladet att alla som vill hjälpa djuren kan ställa ut vattenskålar.

Så påverkas älg, vildsvin, hjort och björn

Det brinner som allra värst i några av de mest björntäta områdena i Sverige, exempelvis Gävleborg och Ljusdal. Björnar med ungar är på flykt från bränderna med sina ungar. Strålningshettan flera hundra meter från elden påverkar de vilda djuren , men djuren riskeras också att omringas av eld och kan få svårt att ta sig därifrån. På längre sikt påverkas de vilda djuren av klimatförändringar som kan föra med sig vädervariationer som kraftiga temperaturskillnader, häftiga skyfall och stormar. Mer och kraftigare av allt. Det för på sikt med sig att björnens vintersömn störs enligt WWF.

Enligt veterinären Jonas Malmsten är det Älgen som drabbas hårdast i torkan. Hjortar och vildsvin kan äta det mesta och är inte så hårt utsatta, rådjur brukar klara sig bra. Däremot är älgen utsatt för stark värmestress nu. Dels kan älgen inte svettas för att reglera värmen utan behöver hitta svalka via vatten och skugga och trivs bäst runt 15 grader. Dels är älgen känsligare för födan – just nu ska de äta grönmossa som ger kalvarna viktig näring, men den är för torr och det gör att fler kalvar än vanligt inte kommer klara sig och att de antagligen är magrare än de borde vara på grund av den starka värmen.  Läs mer om hur de vilda djuren drabbas i Svenska Jägarförbundets tidsskift Svensk Jakt.

Detta kan du göra för att hjälpa djuren redan idag

Just nu är den största konsekvensen av torkan de allvarliga bränderna. Djurens hem och mat brinner upp. Det viktigaste vi alla kan hjälpas åt med nu är att släcka bränder, se till att det inte startar nya bränder och att för framtiden jobba proaktivt för att minska risken för liknande bränder.

  1. Följ eldningsförbud, kasta inte fimpar i naturen och respektera bevattningsregler.
  2. Håll dig uppdaterad via Länsstyrelsen och Krisinformation.se 
  3. Anmäl dig som frivillig hos Röda Korset som samordnar volontärer.
  4. Ställ ut  vattenskålar om du har möjlighet.
  5. Stötta Svenska Blå Stjärnan som har till uppgift att hjälpa djuren vid kriser och katastrofer.

Tips från en av Vandringsbloggens trognaste följare Nicklas:

  1. Ta en skål och fyll den med stenar och vatten. Då kan insekterna landa på stenarna och dricka vatten.
  2. Igelkotten ska ha vatten och kattmat.
  3. Folk som släcker skogsbränder ska ha kaffe, vatten och Resorb.
Författare Angeliqa

Kommentera

Spara