Under Haiku Walkabout kom vi osökt in på det här med skillnaden mellan mål och resultat. Målet var att skapa en Haiku och resultatet blev en Haiku. Men om jag hade fokuserat på resultatet hade jag missat känslan som gjort det möjligt för mig att nå målet. Haikun blev till tack vare att jag kunde vara närvarande under hela resan och inte hade resultatet i sikte. Att ha mål ger mig ramar och riktning – det avgränsar det stora och allt som drar i mig och hjälper mig prioritera och fokusera i både tanke och handling.

Här är resultatet av mitt mål att skriva en egen Haiku.

HAIKU

Att ha ett mål kan beskrivas med att ha en tydlig riktning och mening med varför man gör saker. Att vara målfokuserad innebär att komprimera och fokusera sin energi i en förutbestämd riktning. Har man inte ett mål blir det lätt planlöst och istället irrar man omkring utan att komma någon vart, eller så hamnar man där man hamnar men man vet inte heller när man nått fram för det finns ju inget mål. Oavsett om det kommer till vandring, karriär eller privatliv tycker jag att det är viktigt att ha mål. De ska vara uppnåbara och realistiska men också lite utmanande. Då fungerar jag som allra bäst, då finns det flow och mening. Kan du känna skillnaden mellan att vara fokuserad på resultat och vara fokuserad på mål? Kan du hitta exempel i din egen vardag eller från arbetsplatsen? Hur känns skillnaden i kroppen? Hur påverkas slutresultatet?

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara