För ett tag sedan var jag på det Kungliga firandet av Friluftsfrämjandets 125 årsjubileum. Under dagen pågick en paneldepatt och konskapsseminarium med bland annat miljöminister Karolina Skog, forskare från Karolinska Institutet och lärare från en skola i Rosengård. Temat för dagen var barns rörelse och hur den minskat dramatiskt de senaste 40 åren. 

Barn rör på sig allt mindre. Studier visar att vuxna också rör sig mindre – en ett helt marathon mindre varje vecka idag jämfört med 70-talet. Det beror på olika samhällsförändringar, utveckling som hjälper oss och som samtidigt stjälper oss och gör att vi sitter stilla mer. Det här kan vi ändra på tillsammans.

Friluftsfrämjandet har velat främja rörelse sedan 1892 och man såg behovet av ett uteliv tillsammans. Idag har Friluftsfrämjandet 90 000 medlemmar och 10 000 barn går i 500 Ur och Skur förskolor.

Barn behöver röra sig en timme om dagen

Varje vecka behöver barn röra sig en timme med måttlig aktivitet som att gå eller cykla och tre gånger i veckan behöver de få upp pulsen ännu lite mer. Studier visar att barnens skolprestationer och självkänsla stärks av rörelse. Det viktiga är ATT barn rör sig inte HUR det går till eller vilken aktivitet det är. När barn är aktiva utomhus är sannolikheten högre att de rör på sig mer än vid aktiviteter inomhus.

Forskare har studerat barn i årskurs 5, 8 och gymnasiet och ser att i alla årskurser så rör sig pojkar mer än flickor. Redan i femte klass så är det mindre än 30 % av flickorna som rör sig mindre än den rekommenderade timmen om dagen.  Man ser också att föreningsidrotten minskar hos flickor och att barn idag sitter stilla cirka 9 timmar om dagen.

På helgen minskar barnens fysiska aktivitet

Inom det så kallade STOP-projektet tittade forskare på barns rörelsemönster under veckan. Det visade sig att måndagar är den dag i veckan om barnen rör sig allra mest och att helgen är den tid då de rör sig minst och allra lägst aktivitet sker under lördagen.

OTRYGGHET. Det finns utmaningar för barn att komma ut som kan kopplas till föräldrars okunskap i att visats i skog och mark, när föräldrarna känner sig osäkra på att vistas i naturen så väljer de hellre områden som de känner sig trygga i som att vara hemma inomhus eller ute på innergården istället för naturen.

PRESTATION. Det behöver finnas fler alternativ för barn i föreningsliv som inte vill tävla. Friluftsorganisationerna kan ta en viktig plats hos de barn som inte vill ägna sig åt de traditionella idrotterna. Bland de barn som idag redan idrottar och tävlar är utmaningen att få dem att vara kvar över tid i föreningarna och utvecklas.

Det är idag svårt att få högstadieelever att idrotta för skolan har ett högt tempo. Hjärnan är ofta aktiv under hela skoldagen där eleverna knappt har rast mellan lektionerna. Det resulterar i att ungdomarnas hjärna är för aktiv när de egentligen skulle behöva ”brainbreaks”. Skolan behöver integrera rörelse och vila för hjärnan i själva undervisningen.

Miljöminister Karolina Skog kommenterar med att: ”Dessa siffror är oroande. Stillasittandet får oerhörda konsekvenser. Vi behöver koppla lärande med hälsa och rörelse. Det är ett gemensamt ansvar att ändra utvecklingen.

Författare Angeliqa

2 Kommentarer

  1. Det är en utmaning att vi rör oss för lite idag, både barn och vuxna! Kul att du skriver om STOP-projektet som min fd kollega forskade på. Jag har ju forskat på liknande frågor (fast vuxna med funktionsnedsättning) i forskargruppen Samhällsnutrition och Fysisk aktivitet på KI. (Är fortfarande med i forskargruppen, men bara som adjungerad forskare för närvarande eftersom jag jobbar i landstinget.)

Kommentera

Spara