Dags att prata människan som blivit isolerad i samhället och det gränslösa arbetet där linjen mellan arbetstid och fritid suddas ut. Två källor till fysisk och psykisk ohälsa.

Det individualiserade samhället och det gränslösa arbetet I boken Det individualiserade samhället skriver Bauman att individualiseringen som sker i samhället inte är ett val människan gör utan ett öde. I ett samhälle där allting är möjligt att uppnå finns det inga begränsningar för hur långt varje individ kan nå i livet, utbildning eller karriären. Därför blir det också individen som belastas för misslyckanden som att bli sjuk eller arbetslös.

Individualiseringen beskrivs med orden ”I vårt samhälle av individer antas att allt det trassel man kan hamna i vara självförvållat, och får någon det hett om öronen beror det på den olycksalige ägaren till öronen själv.”

boken Gränslöst arbete beskriver Allvin några förändringstendenser inom det samtida arbetslivet. Dagens arbetsliv kännetecknas av att det innehåller flexiblare organisationer med flexibla arbetsformer och flexibla anställningsförhållanden som visar sig för den anställde som flexibel arbetstid, distansarbete och hög utbytbarhet. Det är medarbetaren själv som får definiera, strukturera, planera och ansvara för det egna arbetet.

Samhällets strävan efter ökat välstånd och ekonomisk tillväxt har medfört att företagen rationaliserar, optimerar och effektiviserar i så hög grad att den trögrörliga arbetskraften inte hänger med. När arbetskraft blir överflödig på grund av snabbt föränderliga krav och lätt upplösliga anställningsförhållanden så mister människorna i samhället den trygghet som institutionerna tidigare kunnat ge i form av gemenskap på arbetsplatsen och förutsägbarhet.

Sammanfattningsvis menar Allvin att det nya arbetslivet har medfört ökade prestationskrav på individen som har svårt att möta kraven genom att avgränsa och definiera arbetet. Samtidigt har de sociala kraven blivit mer påfrestande och utstuderade tillsammans med att villkoren för arbete förändras i mycket snabb takt. Detta sammantaget är faktorer som kan förklara den nya ohälsan utmattning.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara